Vysledky volieb z Valneho zhromazdenia SZV 2016

Výsledky volieb z Valného  zhromaždenia SZV 2016

Výkonný výbor SZV

Výsledky volieb z Valného  zhromaždenia SZV 2016

Výkonný výbor SZV

predseda  SZV
Ing. Ľudovít Gál
podpredseda pre ekonomiku a legislatívu SZV JUDr. Milan Sláviček, PhD.
podpredseda  pre vnútrozväzovú  činnosť SZV  Martin Piovarči

podpredseda SZV za činnosť v oblasti zahraničných vzťahov

a spolupráce s inými organizáciami v oblasti včelárstva

Ing. Róbert Chlebo, Phd.

       

Členovia  Výkonného výboru SZV:

Bratislavský  kraj Ing. Milan Rusnák
Trnavský  kraj Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Nitriansky  kraj Ing. Jozef Čápek, PhD.
Trenčiansky  kraj Milan Janco
Banskobystrický  kraj Ing. Pavel Fiľo
Žilinský  kraj Ing. Milan Vavrica
Prešovský  kraj Gabriel Foťko
Košický  kraj Miroslav Kozma

 

Ústredná kontrolná  a revízna komisia SZV

predseda ÚKRK SZV Ing. Jaroslav Zhorela

Členovia  Ústrednej kontrolnej  a revíznej komisie  SZV:

Bratislavský  kraj Ing. Štefan Užák
Trnavský  kraj Ing. Ján Engelman
Nitriansky  kraj Mgr. Karol Kliment
Trenčiansky  kraj Jaroslav Karcol
Banskobystrický  kraj Ing. Eva Kontšeková
Žilinský  kraj Peter Karabel
Prešovský  kraj Bc. Ján Hajduk
Košický  kraj Vladimír Bašták