Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Vážení včelári, pozývame Vás na prednášky a kurz chovu matiek, ktoré organizuje ZO SZV Pezinok v roku 2019.

1.Prednáška
Gabriel Nemčík – Téma: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka
10.2.2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

2.Prednáška
Doc. Ing. Ján Haščík PhD. – Téma : Prevencia a tlmenie chorôb včiel
17. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

3.Prednáška
Tibor Valovič – Téma : Včelie produkty
24. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

4. Prednáška
Karol Laco – Téma : Technológia včelárenia
3.3. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

5. Kurz chovu matiek
Ing. Jaroslav Gasper a Michal Vinc Dňa : 4-5.5 mája o 9:00 hod. miesto: hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci . Možná účasť iba do 30 osôb.
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920.

Predseda ZO SZV Pezinok : Ing. Milan Rusnák.