Seminár MATERSKÁ KAŠIČKA a TRÚDÍ HOMOGENÁT sa uskutoční na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci v termíne 7.- 8.mája 2022

Seminár MATERSKÁ KAŠIČKA a TRÚDÍ HOMOGENÁT sa uskutoční na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci v termíne 7.- 8.mája 2022

Prihlásiť sa môžete na:
Kontaktný mail: akpvzdelavanie@gmail.com
Kontaktný telefón: 0911 948 979

Pozvánka na seminár Materská kašička a trúdi homogenát

ČISTÝ CHOTÁR SO VČELAMI V ŠKôLKACH – Kuchyňa a Sološnica

ČISTÝ CHOTÁR SO VČELAMI V ŠKôLKACH – obce Kuchyňa a Sološnica

MAS Podhoran Tento týždeň sme navštívili s pánom včelárom Jozefom Gajarom, dôverníkom ZO SZV Sološnica, ďalšie 2 škôlky na našom území -v obciach Kuchyňa a Sološnica

Ujo Jožko, ako ho deti volajú, nám porozprával, ako včielky opeľujú kvietky, že z včielok nemáme len med, ale aj medicínu vo forme propolisu, vosk a peľ. Deti si vyskúšali včelársku kuklu a dymák.

Kuchyňa

Sološnica

So včelami v škôlkach

ČISTÝ CHOTÁR SO VČELAMI V ŠKôLKACH – obce Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Jablonové

Tento týždeň sme navštívili s pánom včelárom Jozefom Gajarom, dôverníkom ZO SZV Sološnica, ktorý včelári už 45 rokov, ďalších 5 škôlok v našom území – Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie a dnes to bolo Jablonové.

Ujo Jožko, ako ho deti volajú, nám porozprával, ako včielky opeľujú kvietky, že z včielok nemáme len med, ale aj medicínu vo forme propolisu, vosk a peľ. Tak isto sme sa dozvedeli, že včela sa dožíva približne 35 dní a počas svojho krátkeho života je postupne opatrovateľka, spracovateľka nektáru, upratovačka, stavbárka plástov, strážkyňa úľa a lietavka, ktorá prináša do úľa peľ a nektár.
Deti si vyskúšali včelársku kuklu, rukavice a dymák, ktorý im pripomínal vôňu opekačky a slaninky 🙂 ochutnali rôzne medy, kto mal odvahu vyskúšal aj peľ.
Dnes nás v Jablonovom čakalo prekvapenie. Okrem toho, že všetky deti, aj tie najmenšie, potichučky počúvali a aj sa veľa pýtali, pripravila pre nás trieda Včielky krásne kresby včielok, za čo im aj pani učiteľkám veľmi pekne ďakujeme.

Viacej na https://www.podhoran.sk/news/cisty-chotar-so-vcelami-v-skolkach-obce-prievaly-plavecky-peter-plavecky-mikulas-plavecke-podhradie-jablonove/

kresby od triedy Včielky

 

Projekt drevenne naucne tabule – Vcely v nasom zivote

Projekt drevenné náučné tabuľe – Včely v našom živote

Milé Včelárky, milí Včelári,
touto cestou si Vás dovoľujem informovať o úspešnej realizácií projektu drevených náučných tabúľ Včely v našom živote.
Tabule prinášajú žiakom, zamestnancom a návštevníkom areálu ZŠ základné informácie o význame včely medonosnej (90% opeľovanie rastlín, t.j. vyššie výnosy Obživy a 10% včelie produkty), o stavbe jej tela, hierarchií, sociálnom správaní, zdrojoch včelej paše, včelých produktoch a v neposlednom rade o chorobách, parazitoch a dopadoch ľudskej činnosti na život včiel.
Náučné tabule sa nachádzajú v areáli ZŠ v Bernolákove, Komenského 3, popri chodníku od hlavného vstupu k budove školy.

Projekt sa podarilo zrealizovať za finančnej podpory Nadácie Orange – Zamestnanecký grantový program 2019 a OZ ZRPŠ Školáčik v Bernolákove.
Foto projektu v prílohe je výsledkom vynikajúcej spolupráce zamestnancov spoločnosti Orange Business Services (obyvateľov obce Bernolákovo) s vedením ZŠ, OZ ZRPŠ Školáčik, miestnymi podnikateľkým subjektom (STAVPET s.r.o.), dodávateľom náučných tabúľ a DHZ Bernolákovo.

S pozdravom

RNDr. Peter Gajdošík
Bernolákovo
Riešiteľ projektu

Podakovanie za pomoc s organizaciou oslav 100. vyrocia na Paseke

Poďakovanie za pomoc s organizáciou osláv 100. výročia založenia včelárskych spolkov na Paseke

Dobrý deň priatelia včelári, včelárky!

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí pomohli pri oslavách 100 výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku.
Chcem sa poďakovať vzácnym hosťom, predsedom a tajomníkom ZO SZV,včelárom dobrovoľníkom, celému VV SZV, sekretariátu SZV, ktorí pomohli s prípravou osláv.
Ďalej sa chcem poďakovať priateľom remeselníkom, spevákom a muzikantom, ktorí pripravili spolu so včelárskou verejnosťou nezabudnuteľné chvíle a zážitky. Ich pričinením sme znova spoločne prežili dôstojné oslavy včelárov na Slovensku.
Zvlášť sa chcem poďakovať rodine Moravčíkovej za prípravu areálu včelárskeho múzea Paseky v Královej pri Senci.
Prajem Vám veľa úspechov vo včelárení a sľub čo som dal na oslavách platí a zároveň Vás chcem povzbudiť vo Vašej včelárskej práci.
Vďaka našim včelám za naše slovenské sladké zlato.

Včelám zdar !

S úctou k Vám                                                                                                                    predseda SZV Ing. Milan Rusnák

P.S. Fotografie z osláv budú zverejnené na webovej stránke www.vcelari.sk