Pozvanka na prednasky ZO SZV Bratislava organizovane na koniec roka 2016

Pozvánka na prednášky ZO SZV Bratislava organizovane na koniec roka 2016

Touto cestou Vás chceme pozvať na prednášky organizovane ZO SZV Bratislava v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00 v teminoch:

8.11. Dr. Juraj Majtán, PhD. : Vplyv teploty a mikrovlneho ziarenia na biologicke vlastnosti medu

6.12. Doc. Ján Haščík, PhD. : Prevencia a tlmenie varoázy

Vítaní sú nielen členovia ZO SZV Bratislava ale všetci priatelia, ktorých včely a včelárstvo zaujíma.

S úctou

Ing. Martin Zajíček
tajomník ZO SZV Bratislava

Pozvánka na prednášky ZO SZV Bratislava organizovane na koniec roka 2016

Touto cestou Vás chceme pozvať na prednášky organizovane ZO SZV Bratislava v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00 v teminoch:

8.11. Dr. Juraj Majtán, PhD. : Vplyv teploty a mikrovlneho ziarenia na biologicke vlastnosti medu

6.12. Doc. Ján Haščík, PhD. : Prevencia a tlmenie varoázy

Vítaní sú nielen členovia ZO SZV Bratislava ale všetci priatelia, ktorých včely a včelárstvo zaujíma.

S úctou

Ing. Martin Zajíček
tajomník ZO SZV Bratislava