Seminár MATERSKÁ KAŠIČKA a TRÚDÍ HOMOGENÁT sa uskutoční na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci v termíne 7.- 8.mája 2022

Seminár MATERSKÁ KAŠIČKA a TRÚDÍ HOMOGENÁT sa uskutoční na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci v termíne 7.- 8.mája 2022

Prihlásiť sa môžete na:
Kontaktný mail: akpvzdelavanie@gmail.com
Kontaktný telefón: 0911 948 979

Pozvánka na seminár Materská kašička a trúdi homogenát