Prednasky nielen pre zaciatocnikov 2

Prednášky nielen pre začiatočníkov 2

Dňa 26.5.2018 od 8:30 do 17:00 sa na Včelárskej Paseke uskutoční seminár Prednášky nielen
pre začiatočníkov 2 – cyklus prednášok od skúsených včelárov – Rudolf Moravčík st. a kolektív.

Témy prednášok:

Význam včiel pre prírodu, človeka a prehliadka Včelárskej Paseky

  • Aktuálne formy podpory a pomoci začínajúcim včelárom
  • Technológia včelárenia, praktické ukážky zamerané na presun včelstiev, získavanie včelích produktov, tvorba oddielkov a chov matiek z vlastného plemenného materiálu
  • Apiterapia, včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka, praktické ukážky výroby

Na seminári si bude možné zakúpiť obed v cene 5 eur.
Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo
mailom na adresu medmoravcik@gmail.com

Pozn. Na prednášku pozývame najmä účastníkov predchádzajúcich kurzov organizovaných na
Včelárskej Paseke

Pozvanka na kurz chovu vcelich matiek, ktory sa uskutocni na Vcelarskej Paseke v Kralovej pri Senci

Pozvánka na kurz chovu včelích matiek, ktorý sa uskutoční na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci

V dňoch 2.-3.júna sa na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci uskutoční v čase od 9.00 hod kurz chovu včelích matiek vedený p. Michalom Vincom a s garantom kurzu Ing. Jaroslavom Gasperom.

Ide o akreditovaný kurz Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku.

Mená záujemcov, č. v CRV a záujem o stravu a ubytovanie nahláste obratom na jurickova@bardata.sk

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné splniť minimálne vstupné podmienky: Aktívny chovateľ včelstiev s minimálnou praxou 3 roky

„Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.“

Chov vcelych matiek, kurz