Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Vážení včelári, pozývame Vás na prednášky a kurz chovu matiek, ktoré organizuje ZO SZV Pezinok v roku 2019.

1.Prednáška
Gabriel Nemčík – Téma: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka
10.2.2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

2.Prednáška
Doc. Ing. Ján Haščík PhD. – Téma : Prevencia a tlmenie chorôb včiel
17. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

3.Prednáška
Tibor Valovič – Téma : Včelie produkty
24. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

4. Prednáška
Karol Laco – Téma : Technológia včelárenia
3.3. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

5. Kurz chovu matiek
Ing. Jaroslav Gasper a Michal Vinc Dňa : 4-5.5 mája o 9:00 hod. miesto: hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci . Možná účasť iba do 30 osôb.
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920.

Predseda ZO SZV Pezinok : Ing. Milan Rusnák.

Prednasky nielen pre zaciatocnikov 2

Prednášky nielen pre začiatočníkov 2

Dňa 26.5.2018 od 8:30 do 17:00 sa na Včelárskej Paseke uskutoční seminár Prednášky nielen
pre začiatočníkov 2 – cyklus prednášok od skúsených včelárov – Rudolf Moravčík st. a kolektív.

Témy prednášok:

Význam včiel pre prírodu, človeka a prehliadka Včelárskej Paseky

  • Aktuálne formy podpory a pomoci začínajúcim včelárom
  • Technológia včelárenia, praktické ukážky zamerané na presun včelstiev, získavanie včelích produktov, tvorba oddielkov a chov matiek z vlastného plemenného materiálu
  • Apiterapia, včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka, praktické ukážky výroby

Na seminári si bude možné zakúpiť obed v cene 5 eur.
Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo
mailom na adresu medmoravcik@gmail.com

Pozn. Na prednášku pozývame najmä účastníkov predchádzajúcich kurzov organizovaných na
Včelárskej Paseke

Pozvanka na kurz chovu vcelich matiek, ktory sa uskutocni na Vcelarskej Paseke v Kralovej pri Senci

Pozvánka na kurz chovu včelích matiek, ktorý sa uskutoční na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci

V dňoch 2.-3.júna sa na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci uskutoční v čase od 9.00 hod kurz chovu včelích matiek vedený p. Michalom Vincom a s garantom kurzu Ing. Jaroslavom Gasperom.

Ide o akreditovaný kurz Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku.

Mená záujemcov, č. v CRV a záujem o stravu a ubytovanie nahláste obratom na jurickova@bardata.sk

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné splniť minimálne vstupné podmienky: Aktívny chovateľ včelstiev s minimálnou praxou 3 roky

„Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.“

Chov vcelych matiek, kurz

Vcelari vyznamenani na vyrocnych clenskych schodzach ZO SZV regionu Bratislava

Včelári vyznamenaní na vyročných členských schôdzach ZO SZV regiónu Bratislava

ZO SZV Bratislava

Ferdinand Majgot – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Vladimír Sluka – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Peter Gajdoš – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Jozef Jajcay – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Pavol Fuska – Zlatá včela za celoživotnú aktívnu činnosť v základnej organizácii SZV Bratislava.(za prácu publikačnú, účast na brigádach, výstavách, za zlepšovanie včelárskych pomôcok… Bol spolupracovníkom s veterinárnou službou, robil prehliadky včelstiev na hnilobu a mor včelieho plodu, atď. ). Dožíva sa tohoto roku dňa 16.3. krásnych 94 rokov.

20180128_Pavel Fuska clanky_vcelar

Vcelari mali pravdu – rizika neonikotinoidov pre vcely su oficialne potvrdene

Včelári mali pravdu
Riziká neonikotinoidov pre včely sú oficiálne potvrdené.

Parma, 28. február 2018

Podľa dnes zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, imidakloprid, thiametoxam), ktoré v súčasnosti v EÚ podliehajú obmedzeniam z dôvodu hrozby predstavujúcej pre včelstvá.

Neonikotinoidy_rizika pre vcely potvrdene

Prednasky nielen pre zaciatocnikov 2018

Prednášky nielen pre začiatočníkov 2018

Dňa 18.2.2018 od 9:00 do 17:00 sa na Včelárskej Paseke uskutoční seminár „Prednášky nielen pre začiatočníkov“ – cyklus prednášok od skúsených včelárov – Rudolf Moravčík st., Rudolf Moravčík ml. a kolektív.

 

Témy prednášok:

Význam včiel pre prírodu a spoločnosť
Prehliadka Včelárskej Paseky a jej význam
Aktuálne  formy podpory a pomoci začínajúcim včelárom
Technológia včelárenia, praktické ukážky
Apiterapia, včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka

Na seminári si bude možné zakúpiť obed v cene 5 eur.
Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo mailom na adresu medmoravcik@gmail.com