Navrh na vyznameniania vcelarov na oslave 85 vyrocia Paseky

Návrh na vyznameniania včelárov na oslave 85 výročia Paseky

zlata vcela

 

Za ZO SZV Kráľová pri Senci
Zlatá včela – Šuvada Ján crv:4765,  – za dlhoročnú včelársku prax a za práce pre ZO SZV Kráľová pri Senci, za dlhoročné vykonávanie predsedu ZO SZV Kráľová pri Senci  a dlhoročné zabezpečovanie prehliadok vcelstiev.
Strieborná včela – Koiš Róbert crv:4578,  – dlhoročný tajomník ZO SZV Kráľová pri Senci
Bronz včela – Kovalik Ján crv:4766,  – dlhoročný dôverník vo Veľkom Grobe
Bronz včela – Hrabinský Rudolf crv:4586,  – dlhoročný dôverník vo Veľkých Uľanoch
Zlatá včela – Keszöcze Imrich crv:4577, – dlhoročný zamestnanec a správca Včelárskej Paseky

Za ZO SZV Senec
cena Fándly – Jozef Zmajkovič, crv:14276, Senec, – za dlhoročnú včelársku prax a práce pre ZO Senec, za dlhoročné vykonávanie predsedu ZO Senec, – za dlhoročné zabezpečovanie prehliadok vcelstiev.
Zlatá včela – Imrich Gál, crv:5833, Veľký Biel, –  za dlhoročnú včelársku prax a celoživotné organizačné práce pre ZO Senec v rôznych funkciách ,
Zlatá včela – Šimonič Jozef, crv:14277, Veľký Biel, ročník 1926, in memoriam, – za 80 rokov vzornej, poctivej včelárskej roboty a zabezpečenie kontinuity včelarenia vychovaním ďalších dvoch generácii včelárov v jeho rodine.
Zlatá včela – Guláš Ján, crv:5825, Veľký Biel, – za celoživotnú poctivú prácu včelára.

Za ZO SZV Sološnica
Zlatá včela – Polák Peter, crv:6721, Plavecky Peter, – zasluhy -35 rokov vykonával  dôverníka, za dlhoročnú včelársku prax a celoživotné organiza čné práce pre ZO v rôznych funkciách a pracoval aj ako  AUVL

Za ZO SZV Bratislava
Strieborná včela – JUDr. Krammer Jozef, crv:7190, – dlhoročný aktivny predseda kontrolnej komisie ZO SZV BA
Bronz včela – Ing. Zajíček Martin, crv:24260 –  za aktivnu prácu tajomníka v ZO SZV BA

Za ZO SZV Veľké Leváre
Bronz včela – Šimek Jozef, crv:5907- za dlhoročnú prácu pokladníka ZO SZV, za dlhoročné vykonávanie funkcie podpredsedu ZO SZV a dlhoročné zabezpečovanie prehliadok vcelstiev.

Za RZ SZV Bratislava
Zlatá včela – Ing. Rusnák Milan, crv:10270, Pezinok, – za prácu pre SZV, za prácu pre RZ SZV Bratislava a za prácu pre včelárov Bratislavskeho regiónu.
Strieborná včela – Ing. Sadovský Adam, crv:17687, Bratislava, – za prácu pre RZ SZV Bratislava a za prácu pre ZO SZV Bratislava, vedúci včelárskeho krúžku.

Oslava 85 vyrocia Paseky

Oslava 85 výročia Paseky

Oslava 85 vyrocia Paseky

 

Program osláv :

Miesto konania:   Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

Dátum konania:   sobota 12. augusta 2017

Začiatok:              10.00 hod.

Koordinátori podujatia:
Ing. Zuzana Juríčková, PhD. – predsedníčka RZ SZV TT
Ing. Milan Rusnák – predseda RZ SZV BA

Program: Amfiteáter / spoločenská miestnosť Paseky (spolu cca 6,5 hodiny)

1.  Včelárska hymna  začiatok 10 00 hod.

2.  Báseň – deti Rudolfa Moravčíka ml.

3.  Privítanie hostí a účastníkov, predseda SZV Ing. Ľ. Gál

4.  Referát o histórii Včelárskej paseky Ing.Zuzana Juríčková PhD.

5.  Príhovor starostu obce Kráľová pri Senci, JUDr. Dušan Šebok

6.  Pálffyho cesta, prof. Mgr. M. Daniš, PhD, poslanec obce Kráľová pri Senci

7.  Príhovor BSK (MP SR)

8.  Odovzdanie ocenení (predseda + podpredseda SZV)

9.  Prestávka        12 00 hod.-13 00 hod.

10.  Otvorenie kultúrnej časti programu, predseda RZ SZV BA Ing. Rusnák Milan začiatok  o 13 00 hod

11.  Vystúpenie folklórneho súboru  Terchová muzika z Dolniak

12.  Vystúpenie speváckeho  súboru Ružindol

13.  Vystúpenie Ing. Mariana Plavca (fujara)

14.  Vystúpenie  Perly Voverovej spev a poézia Včelia duša

15.  Prestávka   15 00 hod.-15 20 hod.

16.  Vystúpenie folklórneho súboru Važina zo Šoporne

17.  Vystúpenie folklórneho súboru Viničiar z Viničného

18.  Vystúpenie FS  Sebechleby kapela – Peter Demian

19.  Vyhodnotenie Súťaže súborov, ocenenia

20.  Prestávka 17 00-17 30 hod.

21.   Divadelné predstavenie: súbor OBSTRLÉZE z Pezinka (22-25 účinkujúcich)  Prijímanie do brtníckeho cechu, humorno-vážne scénky zo včelárskej histórie

22.     Ukončenie osláv   (cca o 19.30 hod)

Remeslá –sprievodný a kultúrny program  v dobovom oblečení  a s remeselnou  výrobou
od 8 00 hod. do  18 00 hod. :

Manželia Kudláčovci – Varenie medoviny

Ing. Jozef Čápek – Výroba medu a úprava medu  a pochutín z medu..

Manželia Nadanyovci – Výroba  a úprava sviečok  z vosku a odlievanie sviečok .

Výroba sochy medveďa  2 m – dlabaný úl –otec a syn Jaroslav a Martin Heczko.

Výroba  sochy – sv. Ambróz 1 m – Fojtík  Jozef

Šúpoliarka – Antónia Dvorščíková

Bylinkárka – Ing. Edita Černotová

Medovníky  zdobenie a výroba – p.Čerteková

Medovníky , zdobenie medovníkov – Tatiana Pavlovičová

Viera Jarotová – Krajčírska včelárska dielňa

Majster Ruman – dobové stolárstvo  – výroba úlov.

Varenie kočovného  guľášu – Ing.Ladislav Ševčík  a priatelia.

Koláče z medu – Rodina Moravčíková.

Manželia Javorkovci – výroba mastí z včelích produktov  , Uvedenie kompletnej technológie spracovania včelích produktov pre malého včelára – LOGAR.

Sprievodný program :

– prehliadka  Včelárskej paseky Rudolf Moravčík mladší .

– vozenie na konskom vozovom záprahu okolo Královej –p. Hatala

– Rímska légia v dobovom oblečení združenie CENAKOLO

Detské súťaže:

od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Detská odysea

Detský beh okolo Královej  8 30 -9 00 hod.

Královské hry detské  – súboje v pretahovaní  lanom, hádzanie   brtníckej sekery  9 00 -9 30 hod.

Včelárske  šikovné ruky 9 00 -9 30 hod.

Hľadanie záhady  grófa Pálfyho  od 9 30 do 10 30 hod.

Vyhodnotenie kresieb a remeselných prác  detí z celého Slovenska  11 00 -12 00 hod.

Vypracoval: Ing. Milan Rusnák