Ziadost o pomoc a spolupracu a to vo forme revitalizacie vystavy skanzenu na Vcelarskej paseke v Kralovej pri Senci.

Ziadost o pomoc a spolupracu a to vo forme revitalizacie vystavy skanzenu na Vcelarskej paseke v Kralovej pri Senci.

Komu: Výkonný výbor SZV , Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely, časopis Včelár, Ústav Včelárstva L.Hrádok.

Žiadame Vás o pomoc a spoluprácu a to vo forme revitalizácie výstavy skanzenu na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Cieľom novej trvalej výstavy budú dejiny včelárenia na Slovensku zdokumentované na jednom mieste na svetovej úrovni.

Ziadost o pomoc a spolupracu a to vo forme revitalizacie vystavy skanzenu na Vcelarskej paseke v Kralovej pri Senci.

Komu: Výkonný výbor SZV , Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely, časopis Včelár, Ústav Včelárstva L.Hrádok.

Žiadame Vás o pomoc a spoluprácu a to vo forme revitalizácie výstavy skanzenu na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Cieľom novej trvalej výstavy budú dejiny včelárenia na Slovensku zdokumentované na jednom mieste na svetovej úrovni.

Cieľ celoročnej výstavy  Slovenského zväzu včelárov v budúcich  priestoroch múzea je  odprezentovať históriu  včelárenia  na Slovensku z nášho cieľavedomého, vedeckého a odborného spracovania  a  sprístupňovania  zbierkových predmetov ako hmotných dokladov dejín včelárov na našom území. Výstavu skanzenu treba nevyhnutne zatraktivniť , zdokumentovať a prepracovať .

Žiadam Vás týmto listom s prihliadnutím na osobné a materiálne možnosti mojich a vašich priateľov  včelárov.

Žiadam od  Rudolfa Moravčíka st. a mld. aby pripravili, vystierkovali a vymaľovali podľa dohody spodnú miestnosť v budove Včelín, vypratali ju , exponáty opravili , vyčistili a premiestnili do hornej časti Včelína, v spodnej časti pripravili nové podlahy , bodové svetlá na 15 výstavných sklenených vitrín  a zabezpečili okná a vchod uzamykaním.

Od predsedu SZV Ing. Gála žiadam pomoc  a to dodaním replík všetkých medailí získaných vo svete a v SR z posledných súťaží, podľa možnosti aj diplomy, fotografie a najmä balenia produktov a predmetov od včelárov, ktorí sa zúčastnili súťaží.

Od podpredsedu Ing. Ing. Róberta Chlebu PhD. žiadam pomoc , aby zabezpečil kópiu originálov  a preklady zmlúv slovenských včelárskych organizácií so svetovými včelárskymi organizáciami .

Od podpredsedu JUDr. Milana Slávička PhD. žiadam pomoc a to dodaním kópie a prekladu magdeburského práva (13-17 str. severenomecké), z ktorého vychádzali mestské práva a práva  súdov , cechov a práv brtníkov, ďalej kópie patentov Márie Terézie z r.1775 , občianskeho zákonníka z r. 1811 , zákona z roku  1896 o ochrane medu ako potraviny, vyhlášky ČSSR 147/1953 o výkupe medu, vyhlášky 79/1957 o chemickej ochrane .

Od môjho priateľa Milana Vavricu  žiadam pomoc  a to dodaním kópie a prekladu Žilinskej  mestskej knihy z roku 1378 , kde sa uvádza rojové právo .Ďalej  žiadam o pomoc , aby v Národnej knižnici v Martine požiadal  o zoznam všetkých včelárskych kníh a časopisov a ich autorov.

Ďalej žiadam pomoc od Gabriela Foťka, aby  zabezpečil kópie regulácií  brtníckych cechov z kráľovských miest , histórie  včelárenia odtrhnutej Podkarpatskej Rusi ( včelársky zjazd v Užhorode 1923). Ďalej  ho žiadam  o špecialitu  najmä pre deti a to dodanie dvoch vypchatých medveďov hnedých ako atrakciu pre školy a taktiež  z dôvodu, že patrili v minulosti medzi najväčších nepriateľov brtn&i acute;kov (a s časti aj súčasných včelárov).

Od môjho priateľa Milana Janca žiadam pomoc , aby  medzi svojimi priateľmi v Trenčíne našiel krajčírske dielne , ktoré by vyhotovili dobové pracovné a slávnostné oblečenie brtníkov a súčasné  pracovné a slávnostné oblečenie včelára , samozrejme aj s figurínami.

Od môjho priateľa Ing. Paľa Fiľa a jeho šikovných majstrov žiadam pomoc a to pri vytohovení  zbraní brtníckej veľkej a malej loveckej kuše , brtníckej malej a veľkej sekery , brtníckeho koša, opaskov a lán , ktoré používali brtníci,  samozrejme zbrane nefunkčné  .

Ďalej žiadam pomoc od mojej priateľky Ing. Zuzky Juríčkovej , aby zabezpečila zdokumentovanie pôsobenia  a dejiny Medosu Galanta a výkup kašičky v Slovakofarme Hlohovec, zdokumentovanie začiatku a vývoja používania chem. ochrany na Slovensku, najmä s vplyvom  na včely.

Ďalej žiadam pomoc od  priateľa šéfredaktora Ing. Jána Repku , aby mi pomohol  dať na obrazy (A1 , A0) všetkých našich včelárskych velikánov aj s popisom.

Ďalej žiadam pomoc od môjho priateľa Ing. Jozefa Čápeka , aby  zabezpečil  makety 3 najzaujímaveších  včelínov z Nitry v mierke 1:10 .

Ďalej žiadam pomoc od môjho priateľa Miroslava Kozmu , aby pomohol pri zdokumentovaní histórie kočovania včelárov v SR a zabezpečil  kópie listín o brtníkoch , pernikároch , voštinároch a cirkevných rádoch zaoberajúcich sa včelárstvom v slobodných kráľovských mestách vo svojom okolí.

Ďalej žiadam pomoc od priateľa  Ing. Jána Koperníckeho CSc, aby zabezpečil dokumentáciu  z prvého kurzu  chovateľov matiek konaného v Čate 29.6.-1.7.1928, II. kurzu 29.6-30.6.1929 ,III. Kurzu z 5-7.7.1930, kurzu chovateľov matiek z 8.7.1929 zo Spiš. Novej Vsi.

Ďalej žiadam RNDr. Tatianu Čermákovú  o pomoc pri  zdokumentovaní  histórie vzniku a pôsobenia  Úvč. Lipt. Hrádok vo včelárení v SR .

Samozrejme  všetkých Vás prosím o pomoc, aby ste akýmkoľvek námetom a myšlienkou pomohli pri budovaní  výstavy mázea.

Ďalšie sprievodné akcie po dobudovaní  múzea:

Súčasťou výstavy artefaktov z celoslovenského pôsobenia bude uskutočnenie odborných prednášok pre účastníkov výstavy, budú zabezpečené ochutnávky najlepších slovenkých medov, medovín, perníkov a iných včelích produktov. V priestoroch múzea bude praktická ukážka spojená s remeslami spojenými  so včelárstvom. Na výstave budú k dispozícii vyškolení odborníci z radov našich včelárov a kurátorov. Vzhľadom na vzácnosť našich artefaktov je nutné ich vystavovať  v presklených vitrínach. Ďalej chceme vystavovať súkromné zbierky medov z celého sveta a celoslovenskú výstavu prác žiakov s tematikou chovu včiel.

Ako podporné akcie chceme v ďalších  priestoroch predviesť účastníkom aj najnovšie technológie na spracovanie našich úžasných a obľúbených produktov .

Vzhľadom na to, že sme združenie, ktoré združuje nadšencov a dobrovoľníkov  chovateľov včiel, Vás prosíme, aby ste pri prípadnej pomoci a spolupráci  s nami prihliadali aj na naše materiálne a finančné možnosti.  Ideálne časové rozhranie pre začatie  výstavy je 15.4 2017.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Včelám zdar, s úctou k Vám.

Ing. Milan Rusnák

Predseda  Reg.zložky SZV  Bratislavského kraja

 

kontakt:

Ing.Milan Rusnák

Nová 38

Slovensky Grob 90026 

tel. 0903 185 798

szv.rusnak@centrum.sk