Plán prednášok ZO SZV Bratislava na začiatok roka 2019

Plán prednášok ZO SZV Bratislava na začiatok roka 2019

5.3.2019 – Botanika vo včelárstve a využitie znážky – prednáška pani Fakovej, ktorá dlhé roky pôsobila vo Včelárskom ústave v Liptovskom Hrádku. Prednáška sa uskutoční o 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.

2.4.2019 – Apiterapia – prednášajúci Juraj Majtán. Prednáška sa uskutoční o 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.