Podakovanie za ucast a podporu 1. Verejneho zhromazdenia proti neonikotinoidom 20.5.2017

Poďakovanie za účasť a podporu 1. Verejného zhromaždenia proti neonikotinoidom 20.5.2017

demonstracia1

Dobrý deň.

Ďakujem všetkým priateľom včelárom, ktorí sa zúčastnili 1. Verejného zhromaždenia proti neonikotinoidom.
Ďakujem vedeniu SZV a VV SZV za ich účast a podporu v tejto aktivite.
Ďakujem priateľom včiel z verejnosti za masívnu celospoločenskú podporu včelárov.
Ďakujem organizátorom Ing. Jožkovi Čápekovi PhD., Rudkovi Moravčíkovi st. a Ing. Adamovi Sadovskému za prípravu podujatia a propagáciu včiel a včelárov najmä v médiách a webe.

demonstracia2

Ako spomienku Vám zasielam linky na fotky a správy RTVS .

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/125928#598

https://drive.google.com/open?id=0BwN1ptLu-QilSjFoUEJjeGtkSVk

Včelám zdar.

S úctou k Vám Milan Rusnák.

Spojme sa pre zachranu vciel

Spojme sa  pre záchranu včiel !

neonikotinoid3

 

 Neonikotinoidy – je skupina syntetických insekticídov odvodených od molekuly nikotínu so silným účinkom na nervový systém hmyzu.

Ako insekticídy sa neonikotinoidy používajú už 50 rokov !!! a v súčasnosti sú svetovo najrozšírenejšou skupinou insekticídov vo svetovom meradle.

Od roku 1992 bolo zverejnených cez 100 vedeckých prác o neonikotinoidoch na včelách.

Neonikotinoidy boli zaradené medzi vysoko rizikové látky pre včely.

Pre jednu včelu (cca 100mg telesnej hmotnosti) môže byť toxická dávka neonikotinoidov pod 1 pg, čo je množstvo pod hranicou identifikácie súčasnými metódami.

Štúdie preukázali že účinky Neonikotinoidov pôsobia :

  •  neurotoxicky
  •  narúšajú imunitný systém včiel a tým sú citlivejšie pre vírové infekcie
  •  negatívne ovplyvňujú rozmnožovacie včiel
  • schopnosť učenia
  • orientačnú schopnosť,
  •  negatívne ovplyvňujú schopnosť včiel vyhľadávať potravu,
  •  negatívne pôsobia na dlhodobú pamäť včiel

 

Neonikotinoidy sa dostávajú do peľu a nektáru, najmä do zásob, ktoré vo včelstvách kolujú i viac rokov.

 Nebezpečenstvo pre včely je u tých plodín, ktoré poskytujú nektár, peľ, hlavne olejnaté plodiny, slnečnica, repka, horčica, ale aj kvitnúca kukurica v poslednom období i modifikovaná a rad mnoho ďalších plodín pestovaných na ornej pôde.

Konečné dôsledky naznačujú hromadné vymieranie včelstiev známe ako CCD Colony Colapse Disoder – syndróm kolapsu včelstiev. Ako jeden z faktorov tohto syndrómu sa potvrdila znížená imunitná reakcia organizmu spôsobená neonikotinoidmi.  

Možno prevláda lobing pred reálnym nebezpečenstvom z úbytku včelstiev?

Verejné zhromaždenie včelárov sa uskutoční 20.5.2017 od 15:00 hod. do 17:00 hod. na Námestí SNP v Bratislave (v hornej časti).

Stop otravam vciel

S úctou k Vám Milan Rusnák a Jozef Čápek.

Verejne zhromazdenie vcelarov Namestie SNP Bratislava 20.5.2017 proti postrekom

Verejné zhromaždenie včelárov proti postrekom, Námestie SNP Bratislava 20.5.2017
demonstracia proti postrekom
 

Priatelia včelári/včelárky.

Spojme sa pre  záchranu včiel !

Naše včely sú už roky vystavované tvrdej chémii – neonikotinoidov, ktoré sú v postrekoch a osivách.

Naučili sme sa bojovať a žiť s klieštikom včelím ale proti NEONIKOTINOIDOM sme bezmocní.

Tohoročný enormný spád včiel je pre nás a krajinu likvidačný!

Vyzývam Vás aby sme sa spojili a na DEŇ VČELÁROV 20.mája povedali STOP NEONIKOTINOIDOM.

Verejné zhromaždenie včelárov sa uskutoční 20.5.2017 od 15:00 hod. do 17:00 hod. na Námestí SNP v Bratislave (v hornej časti).

Žiadosť na miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto bola podaná a schválená dňa 28.4.2017.

Žiadosť podali za RZ BA SZV Ing. Milan Rusnák a Rudolf Moravčík st., ktorí budú aj zodpovedať za toto zhromaždenie.

Pozývame všetkých včelárov.

– Privítali by sme, keby sa príspevkov pred zhromaždením zúčastnili všetci členovia vedenia SZV.

– Na zhromaždení bude vyjadrená nespokojnosť včelárov k situácii pri používaní „neonikotinoidov“ v SR.

– Ďalej bude vyjadrená podpora k riešeniu problémov včelárov na Slovensku.

– Verejného zhromaždenia sa zúčastnia média zo SR.

– Vítané sú všetky transparenty, ktoré poukazujú na straty včiel.

 

Včelám zdar

 

S úctou k Vám

Milan Rusnák predseda RZ SZV Bratislava, Jozef Čápek predseda RZ SZV Nitra a Rudolf Moravčík st.

Stop otravam vciel