Plan podujati ZO SZV Bratislava pre prvy polrok 2017

Plán podujatí organizovaných ZO SZV Bratislava pre prvý polrok 2017

V nižšie uvedených termínoch je dohodnutý nasledovný program:
7.2.2017 – Výročná schôdza ZO SZV Bratislava
7.3.2017 – p. Tomka – Prednáška o výrobe medoviny
4.4.2017 – Jaroslav Gasper – Šľachtenie včiel
2.5.2017 – zatiaľ bez prednášajúceho, pripravený film o používaní chémie
vo včelstvách

Miesto prednášok je štandardné – Aula SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00.

Pokračovať v čítaní „Plan podujati ZO SZV Bratislava pre prvy polrok 2017“