XII. Valné Zhromaždenie SZV

Výsledky volieb XII. Valného zhromaždenia

Dňa 6.4.2019 v Banskej Bystrici XII. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu včelárov zvolilo a odsúhlasilo nasledovné zloženie Výkonného výboru SZV a ÚKRK SZV:

Zloženie VV SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV: 

Predstavenstvo
predseda SZV:  Ing. Milan Rusnák

I. podpredseda SZV pre legislatívnu a ekonomickú činnosť SZV:  Ing. Štefan Užák

II. podpredseda SZV pre vnútrozväzovú činnosť SZV: Ing. Milan Vavrica
III. podpredseda SZV pre oblasť zahraničných vzťahov: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

člen VV SZV
za Bratislavský kraj: Ing. Ladislav Ševčík
za Trnavský kraj: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
za Trenčiansky kraj: Milan Janco
za Nitriansky kraj: Mgr. Karol Kliment
za Banskobystrický kraj: Ing. Pavel Fiľo
za Žilinský kraj: Miloš Belan
za Prešovský kraj: Gabriel Foťko
za Košický kraj: Miroslav Kozma

Zloženie ÚKRK SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV: 

predseda ÚKRK SZV: Ing. Jaroslav Zhorela

člen ÚKRK SZV 
za Bratislavský kraj: Ing. Martin Zajíček
za Trnavský kraj: Ing. Ján Engelman
za Trenčiansky kraj: Milan Krivý
za Nitriansky kraj: Mgr. Juraj Bartišek
za Banskobystrický kraj: Ing. Eva Kontšeková
za Žilinský kraj: JUDr. Štefan Schnelly
za Prešovský kraj: Bc. Ján Hajduk
za Košický kraj: Vladimír Bašták

Foto: Ján Repka, Martin Zajíček