Vcelari vyznamenani na vyrocnych clenskych schodzach ZO SZV regionu Bratislava

Včelári vyznamenaní na vyročných členských schôdzach ZO SZV regiónu Bratislava

ZO SZV Bratislava

Ferdinand Majgot – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Vladimír Sluka – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Peter Gajdoš – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Jozef Jajcay – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Pavol Fuska – Zlatá včela za celoživotnú aktívnu činnosť v základnej organizácii SZV Bratislava.(za prácu publikačnú, účast na brigádach, výstavách, za zlepšovanie včelárskych pomôcok… Bol spolupracovníkom s veterinárnou službou, robil prehliadky včelstiev na hnilobu a mor včelieho plodu, atď. ). Dožíva sa tohoto roku dňa 16.3. krásnych 94 rokov.

20180128_Pavel Fuska clanky_vcelar

Vcelari mali pravdu – rizika neonikotinoidov pre vcely su oficialne potvrdene

Včelári mali pravdu
Riziká neonikotinoidov pre včely sú oficiálne potvrdené.

Parma, 28. február 2018

Podľa dnes zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, imidakloprid, thiametoxam), ktoré v súčasnosti v EÚ podliehajú obmedzeniam z dôvodu hrozby predstavujúcej pre včelstvá.

Neonikotinoidy_rizika pre vcely potvrdene