Preškolenie asistentov veterinárneho lekára Bratislavského kraja v Královej pri Senci

Regionálna zložka Bratislavského kraja v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom z Banskej Bystrice zorganizovali v skanzene v Královej pri Senci kurz – Preškolenie asistentov veterinárneho lekára Bratislavského kraja.
Prednášali:
MVDr. Erika Papierniková – legislatíva včelárenia,
RNDr. Tatiana Čermáková – včely a pesticídy,
MVDr. Martin Staroň – zdravotná problematika včiel.

Regionálna zložka Bratislavského kraja v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom z Banskej Bystrice zorganizovali v skanzene v Královej pri Senci kurz – Preškolenie asistentov veterinárneho lekára Bratislavského kraja.
Prednášali:
MVDr. Erika Papierniková – legislatíva včelárenia,
RNDr. Tatiana Čermáková – včely a pesticídy,
MVDr. Martin Staroň – zdravotná problematika včiel.

Účastníci boli informovaní o zmenách v legislatíve a o nových povinnostiach z toho vyplývajúcich. Skolenie bolo úspešne zavŕšené testom a naši asistenti tak budú oprávnený ďalšie tri roky vykonávať svoju činnosť.

Kurz AUVL v Kralovej pri Senci