Prednasky ZO SZV Pezinok v mesiaci februar

ZO SZV Pezinok organizuje v mesiaci februar nasledovne prednasky:

9.2.2014  pan Michal Vinc – Ošetrovaníe včelstiev počas roka a chov matiek, prednaska sa uskutocni v hotely Sebastian v  Modre od 12 30 hod

23.2.2014 MUDr. Štefan Košlík – Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka(apiterapia), prednaska sa uskutocni v hotely Sebastian v  Modre od 15 00 hod

ZO SZV Pezinok organizuje v mesiaci februar nasledovne prednasky:

9.2.2014  pan Michal Vinc – Ošetrovaníe včelstiev počas roka a chov matiek, prednaska sa uskutocni v hotely Sebastian v  Modre od 12 30 hod

23.2.2014 MUDr. Štefan Košlík – Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka(apiterapia), prednaska sa uskutocni v hotely Sebastian v  Modre od 15 00 hod