Vcelari vyznamenani na vyrocnych clenskych schodzach ZO SZV regionu Bratislava

Včelári vyznamenaní na vyročných členských schôdzach ZO SZV regiónu Bratislava

ZO SZV Bratislava

Ferdinand Majgot – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Vladimír Sluka – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Peter Gajdoš – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Jozef Jajcay – Bronzová včela za celoživotnú aktívnu včelársku činnosť
Pavol Fuska – Zlatá včela za celoživotnú aktívnu činnosť v základnej organizácii SZV Bratislava.(za prácu publikačnú, účast na brigádach, výstavách, za zlepšovanie včelárskych pomôcok… Bol spolupracovníkom s veterinárnou službou, robil prehliadky včelstiev na hnilobu a mor včelieho plodu, atď. ). Dožíva sa tohoto roku dňa 16.3. krásnych 94 rokov.

20180128_Pavel Fuska clanky_vcelar