Vcelari mali pravdu – rizika neonikotinoidov pre vcely su oficialne potvrdene

Včelári mali pravdu
Riziká neonikotinoidov pre včely sú oficiálne potvrdené.

Parma, 28. február 2018

Podľa dnes zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, imidakloprid, thiametoxam), ktoré v súčasnosti v EÚ podliehajú obmedzeniam z dôvodu hrozby predstavujúcej pre včelstvá.

Neonikotinoidy_rizika pre vcely potvrdene