Verejne zhromazdenie vcelarov Namestie SNP Bratislava 20.5.2017 proti postrekom

demonstracia proti postrekom
Verejné zhromaždenie včelárov proti postrekom, Námestie SNP Bratislava 20.5.2017
demonstracia proti postrekom
 

Priatelia včelári/včelárky.

Spojme sa pre  záchranu včiel !

Naše včely sú už roky vystavované tvrdej chémii – neonikotinoidov, ktoré sú v postrekoch a osivách.

Naučili sme sa bojovať a žiť s klieštikom včelím ale proti NEONIKOTINOIDOM sme bezmocní.

Tohoročný enormný spád včiel je pre nás a krajinu likvidačný!

Vyzývam Vás aby sme sa spojili a na DEŇ VČELÁROV 20.mája povedali STOP NEONIKOTINOIDOM.

Verejné zhromaždenie včelárov sa uskutoční 20.5.2017 od 15:00 hod. do 17:00 hod. na Námestí SNP v Bratislave (v hornej časti).

Žiadosť na miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto bola podaná a schválená dňa 28.4.2017.

Žiadosť podali za RZ BA SZV Ing. Milan Rusnák a Rudolf Moravčík st., ktorí budú aj zodpovedať za toto zhromaždenie.

Pozývame všetkých včelárov.

– Privítali by sme, keby sa príspevkov pred zhromaždením zúčastnili všetci členovia vedenia SZV.

– Na zhromaždení bude vyjadrená nespokojnosť včelárov k situácii pri používaní „neonikotinoidov“ v SR.

– Ďalej bude vyjadrená podpora k riešeniu problémov včelárov na Slovensku.

– Verejného zhromaždenia sa zúčastnia média zo SR.

– Vítané sú všetky transparenty, ktoré poukazujú na straty včiel.

 

Včelám zdar

 

S úctou k Vám

Milan Rusnák predseda RZ SZV Bratislava, Jozef Čápek predseda RZ SZV Nitra a Rudolf Moravčík st.

Stop otravam vciel