Oznam pre zakaznikov firmy Apiprodukt

apiprodukt

Oznam pre zákazníkov firmy Apiprodukt ohľadom medzistienok.

apiprodukt

 


Oznamujeme zákazníkom, ktorí si v termíne od 20.11.2016 do 6.4.2017 zakúpili medzistienky, aby si prekontrolovali rozmer bunkovej stavby na medzistienke, ktorá má  vykazovať rozmer 5,4 cm na 10 buniek.
V prípade zistenia rozdielu väčšieho ako 1 mm nás prosím kontaktujte. Medzistienky Vám budú bezplatne vymenené na naše náklady.
Vo výrobnom procese sme zistili anomáliu bunkovej stavby, ktorá bola spôsobená pochybením nášho dodávateľa. Po zistení odchýlky sme ju okamžite odstránili. Anomália bunkovej stavby môže spôsobiť nepravidelné vystavanie medzistienky včelami. Medzistienky s rozmerom bunky menším ako 5,4 mm sa považuje za strednú prechodovú bunku na malé rozmeru 4,9 mm.
Preto Vás prosíme o kontrolu medzistienok z tohto obdobia, pretože nie je možné presne špecifikovať komu boli dodané medzistienky s menšou bunkovou stavbou, nakoľko sa v tomto období vyrábalo na dv och výrobných linkách.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.
Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle +421 905 806 982
alebo na e-mailovej adrese maja@apiprodukt.sk
Vybavuje: Marianna Furáková