Ziadost o suhlas a prefinancovanie opravy a rekonstrukcie cesty na Vcelarsku Paseku v Kralovej pri Senci

Žiadost o suhlas a prefinancovanie opravy a rekonstrukcie cesty na Vcelarsku Paseku v Kralovej pri Senci

Komu: Výkonný výbor SZV

Žiadost o suhlas a prefinancovanie opravy a rekonstrukcie cesty na Vcelarsku Paseku v Kralovej pri Senci

Komu: Výkonný výbor SZV

Žiadame  o súhlas a prefinancovanie  opravy a rekonštrukcie cestnej komunikácie vo vlastníctve SZV – Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci ,  v úseku od vstupnej brány po hlavnú budovu v rozsahu 230 m dĺžky a 4 m šírky.
Cestná komunikácia sa nachádza na liste vlastníctva SZV č. 350 na pozemku č. 1285 , výmera cesty 920 m2 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce Kráľová pri Senci.


Dôvod: Na uvedenom cestnom povrchu sú hlboké a široké výtlky a jamy , ktoré spôsobujú návštevníkom  poškodenie vozidiel . Celkovo je povrch cesty technologicky zničený. Ďalším dôvodom je estetika celého areálu , kde poškodená cesta ruší celkový dojem pri návšteve skanzenu.


Riešenie: Požiadať  okolité silné podnikateľské firmy zo sektora stavebníctva , aby vykonali opravy a aby pomohli pri opravách výtlkov a následnému položeniu nového asfaltového povrchu v hrúbke min. 5 cm  . Podľa možností využiť schopnosť okolitých  firiem , aby sponzorsky pomohli s prácami alebo materiálom.

Cena :  Cena materiálu asfaltovej hmoty  na  opravu   by mala byť v cene  do 9 990- eur s DPH , s max. cenou 10,7 – eur  za m2. 

Termín asfaltovania : do 15.4.2017   

 Po tomto dátume začína návštevná sezóna Včelárskej paseky  a je obtiažnejšie uskutočniť obsiahlejšie  rekonštrukcie.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Včelám zdar, s úctou k Vám.

Ing. Milan Rusnák

Predseda  Reg.zložky SZV  Bratislavského kraja

kontakt:

Ing.Milan Rusnák

Nová 38

Slovensky Grob 90026 

tel. 0903 185 798

szv.rusnak@centrum.sk