Zaujimave prednasky a seminare v mesiacoch marec/april 2014 organizovane v Bratislavskom kraji

Dna 20.03.2014 od 18:00 sa uskutocni v priestoroch malej sály MKIC Stupava(prístup z parkoviska na Kúpelnej ulici)
prednáska riaditela Vcelarskej skoly v Banskej Bystricy Ing. Pavla Fiľu „Nové smery vo včelárstve“
Prednáška bude zameraná najmä na využitie praktických skúseností novou kombinovanou úľovou zostavou a metódou vedenia včelstiev známou ako „Systém slovenský Dadant“.

    1. Kombinovaná úľová zostava – plodisko Dadant, medník N Langstroth
    2. Osobitosti včelárenia v kombinovanej úľovej zostave

Dna 20.03.2014 od 18:00 sa uskutocni v priestoroch malej sály MKIC Stupava(prístup z parkoviska na Kúpelnej ulici)
prednáska riaditela Vcelarskej skoly v Banskej Bystricy Ing. Pavla Fiľu „Nové smery vo včelárstve“
Prednáška bude zameraná najmä na využitie praktických skúseností novou kombinovanou úľovou zostavou a metódou vedenia včelstiev známou ako „Systém slovenský Dadant“.

    1. Kombinovaná úľová zostava – plodisko Dadant, medník N Langstroth
    2. Osobitosti včelárenia v kombinovanej úľovej zostave
    3. Zásady vedenia včelstiev systémom slovenský Dadant
    4. Ošetrovanie včelstiev
    5. Tvorba nových včelstiev
    6. Protirojové opatrenia

Dna 1.4.2014 od 17:00 sa uskutocni vo Velkej Aule Státnej potravinárskej a veterinárnej správy na Botanickej 17 v Bratislave
prednaska pana Michala Vinca na temu Chov vcelych matiek
Pán Michal Vinc je dlhé roky vcelárom s velkym poctom vcelstiev, ktorý ho zaraduje medzi velkovcelárov.
Jeho skusenosti su znacne a styl prednasok je velmi posobivy.

Dna 26. 4. 2014 sa uskutocni na včelnici Antona Grambličku v katastri Lozorna (odbočiť za golfovým ihriskom). Stretnutie ucastnikov je pred Stupavskou krcmou o 8:30 rano.
„Seminár chov včelích matiek“ – seminár s praktickými ukážkami chovu matiek ktory povedie registrovaný chovateľ matiek Karol Laco.