Projekt drevenne naucne tabule – Vcely v nasom zivote

Projekt drevenné náučné tabuľe – Včely v našom živote

Milé Včelárky, milí Včelári,
touto cestou si Vás dovoľujem informovať o úspešnej realizácií projektu drevených náučných tabúľ Včely v našom živote.
Tabule prinášajú žiakom, zamestnancom a návštevníkom areálu ZŠ základné informácie o význame včely medonosnej (90% opeľovanie rastlín, t.j. vyššie výnosy Obživy a 10% včelie produkty), o stavbe jej tela, hierarchií, sociálnom správaní, zdrojoch včelej paše, včelých produktoch a v neposlednom rade o chorobách, parazitoch a dopadoch ľudskej činnosti na život včiel.
Náučné tabule sa nachádzajú v areáli ZŠ v Bernolákove, Komenského 3, popri chodníku od hlavného vstupu k budove školy.

Projekt sa podarilo zrealizovať za finančnej podpory Nadácie Orange – Zamestnanecký grantový program 2019 a OZ ZRPŠ Školáčik v Bernolákove.
Foto projektu v prílohe je výsledkom vynikajúcej spolupráce zamestnancov spoločnosti Orange Business Services (obyvateľov obce Bernolákovo) s vedením ZŠ, OZ ZRPŠ Školáčik, miestnymi podnikateľkým subjektom (STAVPET s.r.o.), dodávateľom náučných tabúľ a DHZ Bernolákovo.

S pozdravom

RNDr. Peter Gajdošík
Bernolákovo
Riešiteľ projektu

Podakovanie za pomoc s organizaciou oslav 100. vyrocia na Paseke

Poďakovanie za pomoc s organizáciou osláv 100. výročia založenia včelárskych spolkov na Paseke

Dobrý deň priatelia včelári, včelárky!

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí pomohli pri oslavách 100 výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku.
Chcem sa poďakovať vzácnym hosťom, predsedom a tajomníkom ZO SZV,včelárom dobrovoľníkom, celému VV SZV, sekretariátu SZV, ktorí pomohli s prípravou osláv.
Ďalej sa chcem poďakovať priateľom remeselníkom, spevákom a muzikantom, ktorí pripravili spolu so včelárskou verejnosťou nezabudnuteľné chvíle a zážitky. Ich pričinením sme znova spoločne prežili dôstojné oslavy včelárov na Slovensku.
Zvlášť sa chcem poďakovať rodine Moravčíkovej za prípravu areálu včelárskeho múzea Paseky v Královej pri Senci.
Prajem Vám veľa úspechov vo včelárení a sľub čo som dal na oslavách platí a zároveň Vás chcem povzbudiť vo Vašej včelárskej práci.
Vďaka našim včelám za naše slovenské sladké zlato.

Včelám zdar !

S úctou k Vám                                                                                                                    predseda SZV Ing. Milan Rusnák

P.S. Fotografie z osláv budú zverejnené na webovej stránke www.vcelari.sk

Podakovanie

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju a tiež všetkým ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Milí priatelia

Vďaka hlasovaniu verejnosti získal projekt „Stretnutia vo svete včiel“ 204 hlasov. V okrese BA IV. sa tak umiestnil na 10. mieste s nárokom na plnú finančnú podporu BSK, t.j. 3 500 €. Počas najbližších týždňov tak budú aj vďaka vám na Včelárskej Paseke inštalované prvky detského ihriska a záhradný gril.

Ďakujeme!

Slovenský zväz včelárov

Oslava 100. vyrocia zalozenia vcelarskych spolkov

Oslava 100. výročia založenia včelárskych spolkov

Vážené včelárky, vážení včelári,
srdečne Vás pozývame na oslavu 100. výročia založenia včelárskych spolkov.
Oslava sa bude konať v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci v nedeľu 8.8.2018. (GPS: 48.1995406, 17.5122698 (4 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke Lúčny dvor))
Pripravili sme pre Vás deň plný zábavy, nových stretnutí a informácií.
Viac o udalosti sa dozviete z priloženého programu.

Tešíme sa na Vás!

pozvánka 100 rokov nedeľa-2

Podpora projektu Stretnutia vo svete vciel

Podpora projektu SZV na Včelárskej Paseke – Stretnutia vo svete včiel

Milí priatelia

prosíme Vás aby ste podporili cez email hlasovanie projekt SZV na Včelárskej Paseke – Stretnutia vo svete včiel https://rozhodni-bsk.sk/2019-ba-4-stretnutia-vo-svete-vciel/

Na hlavnej stránke https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-4-2019/ ku projektu treba zadať svoj email, stlaciť „HLASOVAŤ“ a potom v maily co Vám bude poslaný, potvrdiť svoje hlasovanie.

Vďaka za podporu projektu na Včelárskej Paseke

Rudolf Moravčík a kolektív Včelárskej Paseky

Kurz pre zacinajucich vcelarov a rodinnych prislusnikov

Kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov

Kolektív Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci Vás pozýva na kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov. Kurz sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2019 v areáli Včelárskej Paseky v čase od 9:00 do 17:00

Témy prednášok:
História a život včiel, Význam včiel pre prírodu a človek, Apiterapia

Praktické ukážky:
Aktuálne činnosti pri včelstvách, Vytvorenie podmienok funkčnej včelnice, Získavanie včelích produktov a ich finalizácia

Účastníkom kurzu bude poskytnuté občerstvenie a stravovanie

Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo mailom na adresu medmoravcik@gmail.com

Teší sa na Vás Rudolf Moravčík a kolektív Včelárskej Paseky

Kurz ekologickeho vcelarstva a seminar o apiterapii

Kurz ekologického včelárstva a seminár o apiterapii

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v dňoch 1.-2.júna 2019 sa na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci uskutoční kurz ekologického včelárstva (v sobotu) a seminár o apiterapii a prírode blízkom ošetrovaní včelstiev (v nedeľu). Na podujatia sa môžte prihlásiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Kurz ekologického chovu včiel – sobota 1.6. 2019

Program kurzu:
8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Jaroslav Gasper: Technologické požiadavky na ekologický chov včiel (príprava na ekologický chov, požiadavky na úľové prostredie, a i)
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-12.15: Ing. Jaroslav Gasper: Imunita a kondícia včelstiev (škodlivé činitele, výživa a tukové teliesko)
12.15-13.00: obed
13.00-14.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Legislatívne požiadavky na ekologické včelárstvo a produkciu včelích produktov s vysokou kvalitou (biomed a i.).
14.30-14.45: prestávka, občerstvenie
15.00-16.30: Ing. Jaroslav Gasper: Liečenie „mäkkou chémiou“ (organické kyseliny a i.), možnosti posilňovania imunity včelstiev biopreparátmi, a pod.
16.30-17.00: diskusia a ukončenie kurzu
17.00-18.00 večera
Upozornenie: nakoľko kurz ekologického včelárstva je momentálne neakreditovaný, kurz nebude ukončený certifikátom NPPC.

Seminár o apiterapii a prírode blízkemu ošetrovaniu včelstiev – nedeľa 2.6. 2019

Program seminára:
8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-11.30: Ing. Jozef Gandžala: príprava včelstiev na využitie v apiterapii a nechemické ošetrovanie včelstiev (Ekopol a i.)
11.30-12.00: diskusia
12.00-12.45: obed
12.45-13.30: Mgr. Asia Černáková praktické využívanie včelích produktov v apiterapii (perga, larinol, apichitosan, lipáza z vijačky a pod.)
13.30-14.00: diskusia
14.10-14.15: prestávka, občerstvenie
14.15-14.45: Mgr. Asia Černáková: apiterapia a zvýšenie kvality života pri rôznych diagnózach.
14:45-15:15: diskusia a ukončenie seminára
15.15-16.00: prehliadka areálu Včelárskeho skanzenu a arboréta
16.00-17.00 večera

Prihlásiť sa na kurz ekologického včelárstva a seminára o apiterapii je možné prostredníctvom dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkledrveyuhma1UPKfX8WvFluTZOliFvS3zo4XRiPq4f9oVg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Pozor, kapacita podujatí je obmedzená na 35-40 účastníkov.