Podakovanie

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju a tiež všetkým ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Milí priatelia

Vďaka hlasovaniu verejnosti získal projekt „Stretnutia vo svete včiel“ 204 hlasov. V okrese BA IV. sa tak umiestnil na 10. mieste s nárokom na plnú finančnú podporu BSK, t.j. 3 500 €. Počas najbližších týždňov tak budú aj vďaka vám na Včelárskej Paseke inštalované prvky detského ihriska a záhradný gril.

Ďakujeme!

Slovenský zväz včelárov

Oslava 100. vyrocia zalozenia vcelarskych spolkov

Oslava 100. výročia založenia včelárskych spolkov

Vážené včelárky, vážení včelári,
srdečne Vás pozývame na oslavu 100. výročia založenia včelárskych spolkov.
Oslava sa bude konať v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci v nedeľu 8.8.2018. (GPS: 48.1995406, 17.5122698 (4 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke Lúčny dvor))
Pripravili sme pre Vás deň plný zábavy, nových stretnutí a informácií.
Viac o udalosti sa dozviete z priloženého programu.

Tešíme sa na Vás!

pozvánka 100 rokov nedeľa-2

Podpora projektu Stretnutia vo svete vciel

Podpora projektu SZV na Včelárskej Paseke – Stretnutia vo svete včiel

Milí priatelia

prosíme Vás aby ste podporili cez email hlasovanie projekt SZV na Včelárskej Paseke – Stretnutia vo svete včiel https://rozhodni-bsk.sk/2019-ba-4-stretnutia-vo-svete-vciel/

Na hlavnej stránke https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-4-2019/ ku projektu treba zadať svoj email, stlaciť „HLASOVAŤ“ a potom v maily co Vám bude poslaný, potvrdiť svoje hlasovanie.

Vďaka za podporu projektu na Včelárskej Paseke

Rudolf Moravčík a kolektív Včelárskej Paseky

Kurz pre zacinajucich vcelarov a rodinnych prislusnikov

Kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov

Kolektív Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci Vás pozýva na kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov. Kurz sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2019 v areáli Včelárskej Paseky v čase od 9:00 do 17:00

Témy prednášok:
História a život včiel, Význam včiel pre prírodu a človek, Apiterapia

Praktické ukážky:
Aktuálne činnosti pri včelstvách, Vytvorenie podmienok funkčnej včelnice, Získavanie včelích produktov a ich finalizácia

Účastníkom kurzu bude poskytnuté občerstvenie a stravovanie

Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo mailom na adresu medmoravcik@gmail.com

Teší sa na Vás Rudolf Moravčík a kolektív Včelárskej Paseky

Kurz ekologickeho vcelarstva a seminar o apiterapii

Kurz ekologického včelárstva a seminár o apiterapii

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v dňoch 1.-2.júna 2019 sa na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci uskutoční kurz ekologického včelárstva (v sobotu) a seminár o apiterapii a prírode blízkom ošetrovaní včelstiev (v nedeľu). Na podujatia sa môžte prihlásiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Kurz ekologického chovu včiel – sobota 1.6. 2019

Program kurzu:
8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Jaroslav Gasper: Technologické požiadavky na ekologický chov včiel (príprava na ekologický chov, požiadavky na úľové prostredie, a i)
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-12.15: Ing. Jaroslav Gasper: Imunita a kondícia včelstiev (škodlivé činitele, výživa a tukové teliesko)
12.15-13.00: obed
13.00-14.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Legislatívne požiadavky na ekologické včelárstvo a produkciu včelích produktov s vysokou kvalitou (biomed a i.).
14.30-14.45: prestávka, občerstvenie
15.00-16.30: Ing. Jaroslav Gasper: Liečenie „mäkkou chémiou“ (organické kyseliny a i.), možnosti posilňovania imunity včelstiev biopreparátmi, a pod.
16.30-17.00: diskusia a ukončenie kurzu
17.00-18.00 večera
Upozornenie: nakoľko kurz ekologického včelárstva je momentálne neakreditovaný, kurz nebude ukončený certifikátom NPPC.

Seminár o apiterapii a prírode blízkemu ošetrovaniu včelstiev – nedeľa 2.6. 2019

Program seminára:
8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-11.30: Ing. Jozef Gandžala: príprava včelstiev na využitie v apiterapii a nechemické ošetrovanie včelstiev (Ekopol a i.)
11.30-12.00: diskusia
12.00-12.45: obed
12.45-13.30: Mgr. Asia Černáková praktické využívanie včelích produktov v apiterapii (perga, larinol, apichitosan, lipáza z vijačky a pod.)
13.30-14.00: diskusia
14.10-14.15: prestávka, občerstvenie
14.15-14.45: Mgr. Asia Černáková: apiterapia a zvýšenie kvality života pri rôznych diagnózach.
14:45-15:15: diskusia a ukončenie seminára
15.15-16.00: prehliadka areálu Včelárskeho skanzenu a arboréta
16.00-17.00 večera

Prihlásiť sa na kurz ekologického včelárstva a seminára o apiterapii je možné prostredníctvom dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkledrveyuhma1UPKfX8WvFluTZOliFvS3zo4XRiPq4f9oVg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Pozor, kapacita podujatí je obmedzená na 35-40 účastníkov.

XII. Valné Zhromaždenie SZV

Výsledky volieb XII. Valného zhromaždenia

Dňa 6.4.2019 v Banskej Bystrici XII. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu včelárov zvolilo a odsúhlasilo nasledovné zloženie Výkonného výboru SZV a ÚKRK SZV:

Zloženie VV SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV: 

Predstavenstvo
predseda SZV:  Ing. Milan Rusnák

I. podpredseda SZV pre legislatívnu a ekonomickú činnosť SZV:  Ing. Štefan Užák

II. podpredseda SZV pre vnútrozväzovú činnosť SZV: Ing. Milan Vavrica
III. podpredseda SZV pre oblasť zahraničných vzťahov: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

člen VV SZV
za Bratislavský kraj: Ing. Ladislav Ševčík
za Trnavský kraj: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
za Trenčiansky kraj: Milan Janco
za Nitriansky kraj: Mgr. Karol Kliment
za Banskobystrický kraj: Ing. Pavel Fiľo
za Žilinský kraj: Miloš Belan
za Prešovský kraj: Gabriel Foťko
za Košický kraj: Miroslav Kozma

Zloženie ÚKRK SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV: 

predseda ÚKRK SZV: Ing. Jaroslav Zhorela

člen ÚKRK SZV 
za Bratislavský kraj: Ing. Martin Zajíček
za Trnavský kraj: Ing. Ján Engelman
za Trenčiansky kraj: Milan Krivý
za Nitriansky kraj: Mgr. Juraj Bartišek
za Banskobystrický kraj: Ing. Eva Kontšeková
za Žilinský kraj: JUDr. Štefan Schnelly
za Prešovský kraj: Bc. Ján Hajduk
za Košický kraj: Vladimír Bašták

Foto: Ján Repka, Martin Zajíček

Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Vážení včelári, pozývame Vás na prednášky a kurz chovu matiek, ktoré organizuje ZO SZV Pezinok v roku 2019.

1.Prednáška
Gabriel Nemčík – Téma: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka
10.2.2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

2.Prednáška
Doc. Ing. Ján Haščík PhD. – Téma : Prevencia a tlmenie chorôb včiel
17. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

3.Prednáška
Tibor Valovič – Téma : Včelie produkty
24. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

4. Prednáška
Karol Laco – Téma : Technológia včelárenia
3.3. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

5. Kurz chovu matiek
Ing. Jaroslav Gasper a Michal Vinc Dňa : 4-5.5 mája o 9:00 hod. miesto: hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci . Možná účasť iba do 30 osôb.
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920.

Predseda ZO SZV Pezinok : Ing. Milan Rusnák.