Podakovanie

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju a tiež všetkým ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Milí priatelia

Vďaka hlasovaniu verejnosti získal projekt „Stretnutia vo svete včiel“ 204 hlasov. V okrese BA IV. sa tak umiestnil na 10. mieste s nárokom na plnú finančnú podporu BSK, t.j. 3 500 €. Počas najbližších týždňov tak budú aj vďaka vám na Včelárskej Paseke inštalované prvky detského ihriska a záhradný gril.

Ďakujeme!

Slovenský zväz včelárov