Projekt drevenne naucne tabule – Vcely v nasom zivote

Projekt drevenné náučné tabuľe – Včely v našom živote

Milé Včelárky, milí Včelári,
touto cestou si Vás dovoľujem informovať o úspešnej realizácií projektu drevených náučných tabúľ Včely v našom živote.
Tabule prinášajú žiakom, zamestnancom a návštevníkom areálu ZŠ základné informácie o význame včely medonosnej (90% opeľovanie rastlín, t.j. vyššie výnosy Obživy a 10% včelie produkty), o stavbe jej tela, hierarchií, sociálnom správaní, zdrojoch včelej paše, včelých produktoch a v neposlednom rade o chorobách, parazitoch a dopadoch ľudskej činnosti na život včiel.
Náučné tabule sa nachádzajú v areáli ZŠ v Bernolákove, Komenského 3, popri chodníku od hlavného vstupu k budove školy.

Projekt sa podarilo zrealizovať za finančnej podpory Nadácie Orange – Zamestnanecký grantový program 2019 a OZ ZRPŠ Školáčik v Bernolákove.
Foto projektu v prílohe je výsledkom vynikajúcej spolupráce zamestnancov spoločnosti Orange Business Services (obyvateľov obce Bernolákovo) s vedením ZŠ, OZ ZRPŠ Školáčik, miestnymi podnikateľkým subjektom (STAVPET s.r.o.), dodávateľom náučných tabúľ a DHZ Bernolákovo.

S pozdravom

RNDr. Peter Gajdošík
Bernolákovo
Riešiteľ projektu