Oslava 100. vyrocia zalozenia vcelarskych spolkov

Oslava 100. výročia založenia včelárskych spolkov

Vážené včelárky, vážení včelári,
srdečne Vás pozývame na oslavu 100. výročia založenia včelárskych spolkov.
Oslava sa bude konať v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci v nedeľu 8.8.2018. (GPS: 48.1995406, 17.5122698 (4 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke Lúčny dvor))
Pripravili sme pre Vás deň plný zábavy, nových stretnutí a informácií.
Viac o udalosti sa dozviete z priloženého programu.

Tešíme sa na Vás!

pozvánka 100 rokov nedeľa-2

Podpora projektu Stretnutia vo svete vciel

Podpora projektu SZV na Včelárskej Paseke – Stretnutia vo svete včiel

Milí priatelia

prosíme Vás aby ste podporili cez email hlasovanie projekt SZV na Včelárskej Paseke – Stretnutia vo svete včiel https://rozhodni-bsk.sk/2019-ba-4-stretnutia-vo-svete-vciel/

Na hlavnej stránke https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-4-2019/ ku projektu treba zadať svoj email, stlaciť „HLASOVAŤ“ a potom v maily co Vám bude poslaný, potvrdiť svoje hlasovanie.

Vďaka za podporu projektu na Včelárskej Paseke

Rudolf Moravčík a kolektív Včelárskej Paseky

Kurz pre zacinajucich vcelarov a rodinnych prislusnikov

Kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov

Kolektív Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci Vás pozýva na kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov. Kurz sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2019 v areáli Včelárskej Paseky v čase od 9:00 do 17:00

Témy prednášok:
História a život včiel, Význam včiel pre prírodu a človek, Apiterapia

Praktické ukážky:
Aktuálne činnosti pri včelstvách, Vytvorenie podmienok funkčnej včelnice, Získavanie včelích produktov a ich finalizácia

Účastníkom kurzu bude poskytnuté občerstvenie a stravovanie

Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo mailom na adresu medmoravcik@gmail.com

Teší sa na Vás Rudolf Moravčík a kolektív Včelárskej Paseky

Kurz ekologickeho vcelarstva a seminar o apiterapii

Kurz ekologického včelárstva a seminár o apiterapii

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v dňoch 1.-2.júna 2019 sa na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci uskutoční kurz ekologického včelárstva (v sobotu) a seminár o apiterapii a prírode blízkom ošetrovaní včelstiev (v nedeľu). Na podujatia sa môžte prihlásiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Kurz ekologického chovu včiel – sobota 1.6. 2019

Program kurzu:
8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Jaroslav Gasper: Technologické požiadavky na ekologický chov včiel (príprava na ekologický chov, požiadavky na úľové prostredie, a i)
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-12.15: Ing. Jaroslav Gasper: Imunita a kondícia včelstiev (škodlivé činitele, výživa a tukové teliesko)
12.15-13.00: obed
13.00-14.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Legislatívne požiadavky na ekologické včelárstvo a produkciu včelích produktov s vysokou kvalitou (biomed a i.).
14.30-14.45: prestávka, občerstvenie
15.00-16.30: Ing. Jaroslav Gasper: Liečenie „mäkkou chémiou“ (organické kyseliny a i.), možnosti posilňovania imunity včelstiev biopreparátmi, a pod.
16.30-17.00: diskusia a ukončenie kurzu
17.00-18.00 večera
Upozornenie: nakoľko kurz ekologického včelárstva je momentálne neakreditovaný, kurz nebude ukončený certifikátom NPPC.

Seminár o apiterapii a prírode blízkemu ošetrovaniu včelstiev – nedeľa 2.6. 2019

Program seminára:
8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-11.30: Ing. Jozef Gandžala: príprava včelstiev na využitie v apiterapii a nechemické ošetrovanie včelstiev (Ekopol a i.)
11.30-12.00: diskusia
12.00-12.45: obed
12.45-13.30: Mgr. Asia Černáková praktické využívanie včelích produktov v apiterapii (perga, larinol, apichitosan, lipáza z vijačky a pod.)
13.30-14.00: diskusia
14.10-14.15: prestávka, občerstvenie
14.15-14.45: Mgr. Asia Černáková: apiterapia a zvýšenie kvality života pri rôznych diagnózach.
14:45-15:15: diskusia a ukončenie seminára
15.15-16.00: prehliadka areálu Včelárskeho skanzenu a arboréta
16.00-17.00 večera

Prihlásiť sa na kurz ekologického včelárstva a seminára o apiterapii je možné prostredníctvom dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkledrveyuhma1UPKfX8WvFluTZOliFvS3zo4XRiPq4f9oVg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Pozor, kapacita podujatí je obmedzená na 35-40 účastníkov.

XII. Valné Zhromaždenie SZV

Výsledky volieb XII. Valného zhromaždenia

Dňa 6.4.2019 v Banskej Bystrici XII. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu včelárov zvolilo a odsúhlasilo nasledovné zloženie Výkonného výboru SZV a ÚKRK SZV:

Zloženie VV SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV: 

Predstavenstvo
predseda SZV:  Ing. Milan Rusnák

I. podpredseda SZV pre legislatívnu a ekonomickú činnosť SZV:  Ing. Štefan Užák

II. podpredseda SZV pre vnútrozväzovú činnosť SZV: Ing. Milan Vavrica
III. podpredseda SZV pre oblasť zahraničných vzťahov: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

člen VV SZV
za Bratislavský kraj: Ing. Ladislav Ševčík
za Trnavský kraj: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
za Trenčiansky kraj: Milan Janco
za Nitriansky kraj: Mgr. Karol Kliment
za Banskobystrický kraj: Ing. Pavel Fiľo
za Žilinský kraj: Miloš Belan
za Prešovský kraj: Gabriel Foťko
za Košický kraj: Miroslav Kozma

Zloženie ÚKRK SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV: 

predseda ÚKRK SZV: Ing. Jaroslav Zhorela

člen ÚKRK SZV 
za Bratislavský kraj: Ing. Martin Zajíček
za Trnavský kraj: Ing. Ján Engelman
za Trenčiansky kraj: Milan Krivý
za Nitriansky kraj: Mgr. Juraj Bartišek
za Banskobystrický kraj: Ing. Eva Kontšeková
za Žilinský kraj: JUDr. Štefan Schnelly
za Prešovský kraj: Bc. Ján Hajduk
za Košický kraj: Vladimír Bašták

Foto: Ján Repka, Martin Zajíček

Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Plán prednášok a kurzu ZO SZV Pezinok na rok 2019

Vážení včelári, pozývame Vás na prednášky a kurz chovu matiek, ktoré organizuje ZO SZV Pezinok v roku 2019.

1.Prednáška
Gabriel Nemčík – Téma: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka
10.2.2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

2.Prednáška
Doc. Ing. Ján Haščík PhD. – Téma : Prevencia a tlmenie chorôb včiel
17. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

3.Prednáška
Tibor Valovič – Téma : Včelie produkty
24. 2. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

4. Prednáška
Karol Laco – Téma : Technológia včelárenia
3.3. 2019 o 9:00 hod. miesto : hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920

5. Kurz chovu matiek
Ing. Jaroslav Gasper a Michal Vinc Dňa : 4-5.5 mája o 9:00 hod. miesto: hlavná budova Včelárskej paseky v Královej pri Senci . Možná účasť iba do 30 osôb.
Svoju účasť hláste na tel. č. 0905 536 920.

Predseda ZO SZV Pezinok : Ing. Milan Rusnák.

Plán prednášok ZO SZV Bratislava na začiatok roka 2019

Plán prednášok ZO SZV Bratislava na začiatok roka 2019

5.3.2019 – Botanika vo včelárstve a využitie znážky – prednáška pani Fakovej, ktorá dlhé roky pôsobila vo Včelárskom ústave v Liptovskom Hrádku. Prednáška sa uskutoční o 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.

2.4.2019 – Apiterapia – prednášajúci Juraj Majtán. Prednáška sa uskutoční o 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.